Hotline 090 690 2829

Bảng giá tất cả các sản phẩm của Tóc Nối Việt

Tên Sản Phẩm Mô Tả Giá Bán
Tóc nối chưa vê keo
Tóc 40-45 cm
Tóc 50-55 cm
Tóc 60-65 cm
Tóc 70-75 cm
Tóc 80-85 cm
Tóc 90cm-1m
599k/1lạng
699k/1lạng
869k/1lạng
969k/1lạng
1.059k/1lạng
1.199k/1lạng
Tóc nối vê keo
Tóc 40 cm
Tóc 45 cm
Tóc 50 cm
Tóc 55 cm
Tóc 60 cm
Tóc 65 cm
Tóc 70 cm
Tóc 75 cm
Tóc 80 - 85 cm
8k/tép (lọn)
10k/tép (lọn)
12k/tép (lọn)
14k/tép (lọn)
16k/tép (lọn)
18k/tép (lọn)
21k/tép (lọn)
23k/tép (lọn)
25k/tép (lọn)
Gia công tóc nối, tóc dệt, tóc đội
Tóc nối vê keo
Tóc-dệt, tóc-kẹp, tóc-cột
Tóc hói
Tóc đội
Mái ngố
150k/lạng
500k/lạng
500k/bộ
900k/bộ
140k/bộ